Sjøglass fra Refviksanden

Fjordkunst.com

Matrialet som er brukt i  montasjene -  sjøglass og stein.

 Fiskebein, koraller, svamper,  og skjell er fisket opp fra flere hundre meteres dyp i Åfjorden.

Fjordkunst